Upravljanje otpadom uključuje aktivnost prikupljanja, transporta, sortiranja, tretmana, reciklaže, odlaganja i monitoringa otpada.

Pravilno upravljanje otpadom, osim zaštite zdravlja, životne sredine i izbegavanja visokih kazni, može vam doneti značajne koristi, pozitivne ekonomske efekte uštede ali i poboljšanje rejtinga i konkurentnosti.

Zabrinjavanje opasnog i neopasnog otpada vrši se kroz nadzor implementacije planova, sprovođenja mera i postupaka tokom procesa upravljanja otpadom, povezivanje sa operaterima ili drugim privrednim subjektima ili nučnim institucijama i drugim aktivnostima.

U skladu sa važećom zakonskom regulativom i podzakonskim aktima iz ove oblasti, upravljamo i implementiramo programima, dokumentima, idejama, projektima i obukama iz različitih specifičnih oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom, predlažemo, direktna i ekonomski ispravna rešenja i postupke kroz različite postupke i usluge u procesima zbrinavanja različitih vrsta otpada.

  • Zbrinavanje neopasnog otpada

  • Zbrinavanje opasnog otpada

  • Planovi upravljanja otpadom

  • Planovi za transport opasnog tereta

  • Druge usluge u procesima upravljanja otpadom i zaštite životne sredine